Veiligheidscoördinatie

Bouwprojecten en bedrijfsactiviteiten brengen van nature risico’s met zich mee. Het is essentieel om die goed in kaart te brengen en de gepaste preventiemaatregelen te nemen om ze te voorkomen. Zodra meer dan één aannemer aan de slag gaat op een bouwplaats, is dat ook wettelijk verplicht. Abetec biedt volledige ondersteuning op vlak van QSHE. Wij adviseren u zowel binnen als buiten de bouwsector over alle aspecten van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

Deze dienstverlening van Abetec is ontstaan binnen het gelijknamige architecten- en ingenieursbureau, en is sinds 2001 uitgegroeid tot een gespecialiseerde en onafhankelijke service voor klanten uit de openbare, de publiek-private en de privésector. We hebben het voorbije decennium een sterke reputatie opgebouwd als QSHE-manager voor kleine, grote en zeer grote bouw- en infrastructuurprojecten. Omdat onze veiligheidscoördinatoren, preventieadviseurs en milieucoördinatoren nauw samenwerken met het architecten- en ingenieursbureau, beschikken zij over een multidisciplinaire expertise en kunnen zij aan al uw veiligheidsverwachtingen en -verplichtingen beantwoorden.

Abetec beschikt over een team gekwalificeerde veiligheidscoördinatoren, preventieadviseurs en milieucoördinatoren met ervaring in onder meer:

  • Nieuwbouw en renovaties
  • Industriële projecten
  • Tunnel-, bruggen- en wegenbouw
  • Bodemsaneringsprojecten
  • Sloopinventarissen

Op maat van elk project en volgens de vereisten van de opdrachtgever, zullen die specialisten de ontwerper adviseren over de veiligheidsmaatregelen die bij de werkzaamheden in acht genomen moeten worden. In functie daarvan stelt de aangewezen coördinator dan ook een aantal essentiële documenten op, zoals een veiligheids- en gezondheidsplan en een postinterventiedossier. Hij is ook verantwoordelijk voor het openen en bijhouden van een coördinatiedagboek.

In de uitvoeringsfase ziet de coördinator toe op de activiteiten van de aannemers. Hij is regelmatig op de bouwplaats aanwezig om toe te zien op de dagelijkse opvolging van het veiligheidsplan. Hij is er zeker ook bij op het moment dat veiligheidskritische fases in het project worden opgestart of wanneer specifieke werkprocedures worden toegepast. In deze fase zal hij ook alle veiligheidsdocumenten aanpassen en/of bijwerken waar nodig in functie van de voortgang van het project.