Management

De organisatie van uw project is opgebouwd rond de projectmanager. Hij of zij heeft de volledige verantwoordelijkheid over het project en is uw eerste en enige aanspreekpunt.

De projectmanager bespreekt met u het volledige bouwprogramma en verstrekt alle gewenste informatie. Hij of zij regelt ook alle afspraken met de overheidsinstanties en coördineert verder het intern verloop van het dossier.

Bij de uitvoering van de werf superviseert de manager ook de projectleider en houdt hij of zij steeds nauwgezet de timing en het budget in het oog. Kortom, u hoeft zich nergens meer zorgen om te maken.